Django CMS @ App Engine Admin Panel Nie zalogowany (Zaloguj)
Django? To nie dla mnie...

W ramach zapoznawania się z językiem programowania Python napisałem aplikację webową, korzystającą z popularnego frameworka Webapp2, i osadziłem ją na ogólnie dostępnej platformie Google App Engine. Strona ta stanowi przykład zastosowania tego języka w technologii webowej. Jest to tylko jeden z obszarów wykorzystania Pythona, wśród których można też wymienić zastosowania naukowe (obliczenia), sztuczną inteligencję, "deep learning", tworzenie aplikacji desktopowych, gier, czy też proste skrypty użytkowo-narzędziowe. Zgodnie z przekonaniem, że najlepiej uczyć się poprzez praktykę, przygotowałem prostego CMS-a, czyli aplikację do zarządzania stroną, w skład której wchodzi system rejestracji i logowania użytkowników, zarządzanie linkami nawigacji oraz zarządzanie tekstami na podstronach. Podczas pisania aplikacji napotykałem na szereg problemów, które musiałem rozwiązać. Ale dzięki temu lepiej poznałem sam język, jak i działanie frameworka oraz platformy Google App Engine.

Najważniejsze cechy aplikacji (funkcje zgromadzone w wygodnym panelu administracyjnym):

  • zarządzanie konfiguracją serwisu (na razie tylko podstawowe opisy strony),
  • zarządzanie paskiem nawigacji serwisu,
  • zarządzanie podstronami i tekstami na stronie głównej i podstronach,
  • zarządzanie kontami użytkowników (w tym przydzielanie praw dostępu do zasobów),
  • wysyłanie wiadomości ze strony kontaktowej oraz zarządzanie odebranymi wiadomościami,
  • przegląd odwiedzin.

Najwięcej trudności sprawiło mi wdrożenie się do frameworka Django. Jest to bardzo rozbudowany framework z ogromną ilością bibliotek, wtyczek i innych mechanizmów, jak choćby autoryzacja użytkowników, administracja zapleczem strony, generowanie i walidacja formularzy opartych bezpośrednio na modelach danych itd. Opanowanie tego wszystkiego zajęło mi trochę czasu i kosztowało mnóstwo nerwów, gdyż co chwila napotykałem problemy, które nieraz musiałem rozwiązywać metodą prób i błędów. A do tego wszystkiego trzeba było przekopywać się przez obszerną dokumentację. Największą pomocą okazało się dla mnie forum programistów StackOverflow.com, gdzie znalazłem większość odpowiedzi.

Sept. 19, 2020, 9:01 p.m. @ admin